T.C. Ýçiþleri Bakanlýðý e-icisleri projesi Bilgi Edinme Ýnsan Haklarý Baþvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete

 

 Bulunduğunuz Yer: Kaymakamlık  >>   Bağlı Birimlerimiz  >>   İlçe Sağlık Müdürlüğü

 
 

 

 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.

AKYURT İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 02/11/2011 tarihli ve 28103 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve Bakanlık Teşkilatı yeniden yapılandırılmıştır. Yeniden yapılanma kapsamında Sağlık Grup Başkanlıkları kapanmış olup İlçe Sağlık Müdürlükleri kurulmuştur.

TÜİK nüfusu 50.000’e kadar olan ilçelerde İlçe Sağlık Müdürlüğü ile ilçedeki Toplum Sağlığı Merkezi Sorumlusu görevini aynı kişi yürütür. İl Sağlık Müdürlüğü ile Toplum Sağlığı Merkezi ve Devlet hastanesi arasındaki köprü görevi üstlenir.

 GÖREVLERİ:

1- İlçe Sağlık Müdürlükleri Bakanlığın ilçedeki temsilcisi ve Kaymakamın sağlık müşaviridir.

2- İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçedeki sağlık kuruluşlarının koordinasyonunu yapar ve uyumlu çalışmasını gözetir. Sağlık hizmetleri yönünden ilçenin durumunu belirli aralıklarla İl Sağlık Müdürlüğüne rapor eder.

3- Acil sağlık hizmetleri İlçe Sağlık Müdürlükleri tarafından yürütülür. Bu müdürlükler söz konusu hizmetlerin yürütülmesi için kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilere ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarının sevk ve idaresinden sorumlu ve bu konuda yetkilidir.

4- İlçe Sağlık Müdürlüğü yetki devri çerçevesinde Bakanlıkça yürütülen görevleri ilçe düzeyinde yerine getirir, yapılan düzenlemelere uyumu denetler ve gerekli müeyyideleri uygular.

BİNA DURUMU:

  İlçe Sağlık Müdürlüğü Yeşiltepe Mahallesi Çubuk Cad. Stat Sokak No:3 adresinde hizmet vermektedir.

PERSONEL  DURUMU:

 • 1 Tabip ( İlçe Sağlık Müdürü)
 • 1 Sağlık Memuru (Toplum Sağlığı Teknisyeni)
 • 2 Hemşire
 • 1 Şef
 • 2 Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni
 • 2 Hizmetli olmak üzere toplam 9 personel mevcuttur.

ARAÇ  DURUMU: 

  İl Sağlık Müdürlüğü tarafından dışarıdan hizmet alımı yapılmış olup 1 adet araç Müdürlüğümüze tahsis edilmiştir.

FAALİYETLER:

 • Kamu Yataklı Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü
 • Özel Yataklı Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü
 • Tıp Meslekleri Şube Müdürlüğü
 • Eczacılık Şube Müdürlüğü
 • Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü
 • Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü
 • Araştırma Ve Sağlığın Geliştirilmesi Şube Müdürlüğü
 • İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü
 • Disiplin Şube Müdürlüğü,
 • Yatırımlar Şube Müdürlüğü
 • İdari İşler Şube Müdürlüğü,

  İl Sağlık Müdürlüğünce oluşturulan yukarıda sıralanan şubelerin kapsamına giren görevler Müdürlüğümüzce yerine getirilmektedir.

İLETİŞİM  :

  TEL                 : 0(312) 844 06 55 – 844 06 56
FAX                : 0(312) 844 18 58
E-MAİL         : ankara.akyurtsm@saglik.gov.tr

/42/IMAG0372  /42/IMAG0373  /42/IMAG0375  /42/IMAG0376  /42/IMAG0377  /42/IMAG0378      

akyurt@icisleri.gov.tr
Tel : 0 312 844 14 35-6